Nasz team

Mecenas Gaetano Grieco
Założyciel Kancelarii. W kwietniu 1980 roku został członkiem Izby Adwokackiej i rozpoczął karierę w sektorze odpowiedzialności cywilnej. Już na początku lat 90. toczył batalie o stwierdzenie błędu medycznej, które z biegiem lat stały się wizytówką Kancelarii. W roku 2003 założył w Mediolanie swoją drugą kancelarię.

Mecenas Giuseppe Grieco
Skończył prawo na Katolickim Uniwersytecie w Mediolanie i idąc w ślad ojca - mecenasa Gaetano Grieco, zajął się specjalizacją w zakresie odpowiedzialności cywilnej: błędy medyczne i wypadki komunikacyjne, jak też w zakresie prawa małżeńskiego.

Mecenas Susi Saccone
Ukończyła prawo na Uniwersytecie w Molise i współpracuje z Kancelarią od 2006 roku. Zajmuje się prawem małżeńskim, postępowaniem egzekucyjnym i odpowiedzialnością cywilną, ze szczególnym uwzględnieniem błędów medycznych i wypadków komunikacyjnych (drogowych).

Mecenas Gianluigi Grieco
Ukończył Uniwersytet "Luigi Bocconi" w Mediolanie. Współpracuje z Kancelarią od 2014 roku, zajmując się głównie odpowiedzialnością cywilną, windykacją należności i prawem rodzinnym. 

Mecenas Antonio Merlicco
Ukończył Uniwersytet "Aldo Moro" w Bari i należy do Izby Adwokackiej w Foggi. Zajmuje się sprawami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej, w szczególności błędami lekarskimi, wypadkami drogowymi, windykacją należności i prawem rodzinnym. 

Współpracownik Rosaria Sgarro
Pracuje w kancelarii od ponad dwudziestu lat. Zajmuje się prowadzeniem dokumentacji i kontaktami z klientami krajowymi i międzynarodowymi.

Mgr Kornelia Zofia Pielka
Tłumacz przysięgły polsko - włoski wpisany na listę biegłych tłumaczy przy Sądzie w Como i na listę tłumaczy Konsulatu RP w Mediolanie. Ukończyła studia filologiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Mieszka we Włoszech od 30 lat. Współpracuje z Kancelarią od 2001 roku.
korneliapielka@studiopielka.com